آموزش سگ برای پارس نکردن به سمت در

زندگی کردن با سگ ها نشان داده است که چقدر نگه داشتن سگ جلوی در ورودی سخت است .در ضمن متوجه شدم که خیلی مشکل است که به سگمان یاد دهیم که جلوی در پارس کند و یا پارس نکند و همچنین به طرف در بدود یا خیر. پس تصمیم گرفتیم یک آموزش جدید به شما یاد دهیم.

ابتدا سگم صدای زنگ در را می‌شنید و مثل یک سگ وحشی پارس می‌کرد. وقتی به در میرسید پارس می‌کرد و از جا می‌پرید و به در ضربه میزد. دادن استرس به هیچ کدام از آنها یعنی سگم و کسی که سعی می‌کرد وارد خانه من شود کمکی نکرد.
بنابراینکاری که کردم به این صورت بود که:
من راهرو را با  نشانه گذاری کنترل کردم و یکی از دوستانم را  پشت در مخفی کردم تا به یک جای مطمئن برسم، و واقعیت این که این کار می‌تواند دو دقیقه تا بیست دقیقه طول بکشد.
دوستم در زد و سگم به پارس کردن پرداخت.  حدود ۱۷ دقیقه صبر کردم تا او برگشت و به من نگاه کرد و بعد من در گوشه ای نشستم و سپس روی زمین نشستم و به او اشاره کردم. اولش فقط ۶ متر از در فاصله داشتم او خوراکی را برداشت و به سمت در رفت تا پارس کند اما بلافاصله بعد از سه دقیقه دوباره به من نگاه کرد. و به او نشون دادم که مهمون دارم به طرف در برگشت و فقط پنج بار پارس کرد ، سپس برگشت و دوباره به من نگاه کرد. بعد از اینکه او را دیدم که به در نگاه نکرد و به من نگاه کرد، دوستم رفت و از دید خارج شد.
بعد از آن که می‌دانستم از نظر ناپدید شد، بلند شدم و سگم دوباره به طرف در دوید و دو باری متوجه شدم کسی آنجا نیست.
پنج دقیقه بعد دوباره این کار را کردیم. در حدود یک هفته این کار را تمرین کردیم، اما من او را مجبور کرده بودم تا آخر یک هفته مرا در این موقعیت پیدا کند.
وقتی شروع به پیدا کردن من کرد، شروع به افزایش فاصله بین خودم و در جلویی کردم، تا اینکه تمام راه را تا پایین راهرو طی کردم. . تا حالا چقدر از اون فاصله داشتم دلم نمی‌خواست سگم طوری احساس کند که انگار همه چیز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد و من دورتر و دورتر می‌رفتم. او می توانست ترس را ایجاد کند و کل این نقشه خراب شود بنابراین برای این که مطمئن شوم این کار را6 تا 12 بار تکرار کردم. 
قدم بعدی، هنگامی بود که سگم مرا از دید خارج کرد ، وقتی  در زدند و زنگ در صدا کرد. اول از اینکه من توی راهرو بودم و اون من را دید.سپس یک تشویقی اردک یا هرچه که سگتان دوست دارد را در گوشه ی خانه قرار بدید تا وقتی که آمد آن را پیدا کرده و جایزه بگیرد.ما این کار را خیلی با هم تمرین کردیم . تا جایی که وقتی من می رفتم بعضی وقت‌ها می‌توانست با سرعت به طرف خودم بدود.مرحله آخر این بود: زنگ در که به صدا در آمد، من را ببیند و به طرف بدود و از من تشویقی بگیرد.
نقشه‌های آموزشی باید واقع گرا باشند و باید کارهایی که معمولا سگتان با آن سر و کار داشته و با آنها آشنا است انجام شود و توجه داشته باشید که آموزش رفتار برای سگی که دم در پارس میکند بسیار مشکل است و باید صبر داشته باشید.و نکته جالب این است که همیشه چند تا انتخاب وجود دارد که سگ شما بعد از به صدا در آمدن زنگ در چه رفتاری نشان دهد، شما میتوانید سگتان را آموزش بدهید که بعد از شنیدن صدای زنگ داخل جعبه اش برود، یا به سمت تخت یا هدف خاصی برود و یا از محدوده ی درب خانه دور شود. که البته این راه آخر گزینه ی بهتری است زیرا فردی که پشت در قرار دارد به راحتی میتواند وارد خانه شود.
استفاده از تشویقی، راه خوبی برای کار کردن با سگ ها است و میتوانید با استفاده از آنها به خوبی به سگتان آموزش دهید که هنگام به صدا در آمدن زنگ در چه واکنشی از خودش نشان دهد.

 

دیدگاه کاربران

تعداد کل: 1  -  فعال: 1  -  غیر فعال: 0
حسن پنجشنبه, 16 اردیبهشت,1400 - 03:44
وقتی مهمان میاد یا کسی پشت دره وارس نگنه

فیلم آموزش سگ

عضویت در خبرنامه

جهت اطلاع از آخرین مقالات و پیشهادات ویژه پتیران، در خبرنامه عضو شوید